Frå 1.1.2021 gjeld følgjande satsar

Purregebyr (gjeld kun vaksne lånarar):
1. purring kr 0,-
2. purring kr 30,-
3. purring kr 50,- ( i tillegg)
Ved feil, meld frå straks – ring 40033721 eller send e-post til bibliotek@gloppen.kommune.no.

Erstatning minstesatsar (gjeld kun vaksne lånarar):
– Bøker/lydbøker for vaksne: kr 350,-
– Bøker/lydbøker for barn/unge: kr 175,-
– Film: kr 125,-
Fakturagebyr kjem i tillegg.

Frå 1.1.2021 gjeld følgjande praksis vedrørande erstatning av materiale som ikkje er levert etter 3 purringar: Lånarar over 18 år får erstatningskrav etter minstesatsar fastsett av kommunestyret, og dette kravet må betalast uansett om det du har lånt vert levert inn. Lånarar under 18 år får ikkje lenger erstatningskrav, men ein SMS  til føresette med sterk oppmoding om å levere det som er lånt – slik at også andre kan få glede av boka, lydboka eller filmen.

Gebyr og erstatning som vert pålagde har som primært formål å sikre god sirkulasjon og tilgjenge til biblioteket si samling.

Les meir om lånereglar og korleis du lånar ved biblioteket. 

Ved å halde fram bruken av nettstaden, tillet du bruk av informasjonskapslar (“cookies”). meir informasjon

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar (cookies). Om du held fram å navigere på nettstaden, så godtek du vilkåra for bruk av informasjonskapslar. Les personvernerklæringa vår.

Lukk