Utklipp frå boksok.no, finn bøker som passar.

Boksøk – gode bøker for deg som synest at vanlege bøker er vanskelege. Søk sjølv etter tilrettelagde bøker.

Norsk lyd- og blindeskrift bibliotek (NLB) – Gratis utlån av lydbøker og punktbøker for barn, ungdom, studentar og vaksne som strevar med å lese trykt tekst. 

Det flerspråklige bibliotek – lån bøker, lydbøker, språkkurs og filmar på mange ulike språk.

Verdensbiblioteket.no – strøym e-bøker og e-lydbøker på fleire språk.  

Spør gjerne ein bibliotekar om hjelp til å finne ei god bok, eller om meir informasjon om dei ulike tilboda. Alle har rett til å lese! 

 

Vil du bli Lesevenn?
Ein lesevenn er ein som les høgt for andre som av ulike grunnar les mindre sjølv. Gloppen folkebibliotek samarbeider med Frivillegsentralen, og det er fleire Lesevenner i sving. Er dette noko for deg? Kontakt biblioteket 40033721 / bibliotek@gloppen.kommune.no eller Frivillegsentralen 92120505 / post@gloppen.frivilligsentral.no

 

Ved å halde fram bruken av nettstaden, tillet du bruk av informasjonskapslar (“cookies”). meir informasjon

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar (cookies). Om du held fram å navigere på nettstaden, så godtek du vilkåra for bruk av informasjonskapslar. Les personvernerklæringa vår.

Lukk