Har du lese ei bok du likte, og er på leit etter ei bok som gir den same kjensla? Nestebok.no gir deg tips!
På nestebok.no kan du søke opp bøker, og sjå kva bøker andre meinar liknar på desse. Under kvar bok kan du sjå kva faktorar ved boka – for eksempel type karakterar, form for språk og bakteppet for historia – som har blitt framheva som viktig i denne boka. Andre bøker som har fått framhevar dei samme faktorane, vil kome opp som forslag. Kanskje du finn di nye favorittbok her?

Ved å halde fram bruken av nettstaden, tillet du bruk av informasjonskapslar (“cookies”). meir informasjon

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar (cookies). Om du held fram å navigere på nettstaden, så godtek du vilkåra for bruk av informasjonskapslar. Les personvernerklæringa vår.

Lukk