Det flerspråklige bibliotek – lån bøker, lydbøker, språkkurs og filmar på mange ulike språk.

Det flerspråklige bibliotek (DFB) har tilbod på 70 ulike språk, mellom anna arabisk, polsk, tigrinja, somali, thai og mange andre. Spør oss, så skaffar vi frå DFB. Du kan også sjølv bestille frå DFBs samling med nasjonalt lånekort og få det sendt til Gloppen folkebibliotek.

Verdensbiblioteket.no – strøym e-bøker og e-lydbøker på språk som arabisk, persisk, somali og tigrinja og bosnisk. Alle i Norge som opprettar ein brukar har gratis tilgang og kan strøyme uavgrensa på pc, mobil eller nettbrett. 

På biblioteket finst det bøker og anna som kan vere til hjelp for deg som vil lære deg norsk. Her finn du: 

  • ordbøker
  • språkkurs
  • gramatikkbøker
  • lettlesne bøker
  • lydbøker
  • tospråklege bøker
  • Vegen til førarkortet på ulike språk? 
  • digitale aviser og tidsskrift på flerie språk via tenesta Pressreader
  • e-bøker med appen eBokBib

Ved å halde fram bruken av nettstaden, tillet du bruk av informasjonskapslar (“cookies”). meir informasjon

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar (cookies). Om du held fram å navigere på nettstaden, så godtek du vilkåra for bruk av informasjonskapslar. Les personvernerklæringa vår.

Lukk