På føresommaren kom det ut to flotte bøker av lokale forfattarar frå Gloppen.

Jostein Hansen si bok: “Saueull, fossekraft og gründerånd –Evebø fabrikker 1910 -1984” og “Claus Frimann : diktarpresten frå Nordfjord” av Elin Pehrson Grytting.